TDK Yazım Kuralları

Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçenin doğru ve tutarlı bir şekilde kullanılması amacıyla yazım kurallarını belirler ve bunları kamuya duyurur. TDK Yazım Kılavuzu, Türkçenin standart yazımını sağlamak ve yaygın hataları düzeltmek için rehber niteliğindedir. Bu kılavuz, metin yazarken karşılaşılan çeşitli yazım sorunlarına yanıt verir ve doğru kullanım için yol gösterir.

Türk Dil Kurumu ve Yazım Kuralları

TDK, 1932 yılında Türkiye’de Türkçenin doğru ve tutarlı bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla kurulan bir kurumdur. Kurumun temel amaçlarından biri, Türkçeyi korumak, geliştirmek ve yazım kurallarını belirlemektir. TDK Yazım Kılavuzu, Türkçenin yazım kurallarını içerir ve bu kurallara uygun metinler yazmak, dilin bütünlüğünü korumak için önemlidir.

TDK Yazım Kılavuzu’nun İçeriği

TDK Yazım Kılavuzu, Türkçenin yazımında dikkate alınması gereken pek çok konuyu ele alır. Bu konular arasında şunlar yer alır:

 • Büyük Harf Kullanımı: Türkçede büyük harf kullanımı, belirli kurallara tabidir. Cümle başları, özel isimler, unvanlar ve önemli yer adları büyük harfle yazılır. Örneğin, kişi isimleri, şehir isimleri, kurum adları büyük harfle başlar.
 • Küçük Harf Kullanımı: Küçük harflerin doğru kullanımı, metnin okunabilirliği için önemlidir. Cümle içi kelimeler, özel bir durum yoksa küçük harfle başlar. Örneğin, genel terimler, sıfatlar, zarflar ve fiiller küçük harfle başlar.
 • Birleşik Kelimelerin Yazımı: Türkçede iki veya daha fazla kelimenin birleşerek yeni bir anlam oluşturduğu durumlarda, genellikle birleşik yazım kullanılır. Ancak bazı birleşimler ayrı yazılabilir. Örneğin, “ağaçkakan” birleşik yazılırken, “kahve fincanı” ayrı yazılır.
 • İmla Kuralları: İmla kuralları, metnin doğru ve anlaşılır olmasını sağlar. Noktalama işaretleri, sesli ve sessiz harflerin doğru kullanımı, eklerin doğru yazılması gibi unsurlar bu kategoride incelenir.
 • Kısaltmaların Yazımı: Türkçede kısaltmalar, uzun kelimelerin veya ifadelerin kısaltılarak yazılmasıdır. Genel olarak, kısaltmalar büyük harflerle yazılır ve bazı durumlarda nokta ile ayrılır. Örneğin, “T.C.” (Türkiye Cumhuriyeti), “TBMM” (Türkiye Büyük Millet Meclisi).

Büyük Harf Kuralları

Büyük harflerin doğru kullanımı, metnin tutarlılığı ve okunabilirliği için kritik öneme sahiptir. TDK Yazım Kılavuzu’na göre büyük harflerin kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı kurallar şunlardır:

 • Özel İsimler: Kişi, şehir, ülke, kuruluş, kitap ve eser isimleri büyük harfle başlar. Örneğin, “Ankara,” “Türkiye,” “Türk Dil Kurumu.”
 • Cümle Başları: Her cümlenin ilk harfi büyük yazılır. Bu kural, yazılı metinlerde tutarlılığı sağlar.
 • Hitaplar ve Unvanlar: Resmi yazışmalarda ve mektuplarda, hitap kelimeleri ve unvanlar büyük harfle başlar. Örneğin, “Sayın Başkan,” “Prof. Dr. Ahmet Yılmaz.”

Noktalama İşaretleri

Noktalama işaretleri, metnin akıcılığını ve anlamını artırmak için kullanılır. TDK Yazım Kılavuzu, noktalama işaretlerinin doğru kullanımı için çeşitli kurallar sunar. İşte bazı yaygın noktalama işaretleri ve kullanımları:

 • Nokta (.): Cümlenin sonunda veya kısaltmalarda kullanılır. Ayrıca tarih yazarken gün, ay ve yıl arasında da kullanılabilir.
 • Virgül (,): Cümle içinde eşdeğer öğeleri ayırmak için veya ara cümleleri belirtmek için kullanılır.
 • Noktalı Virgül (;): Karmaşık listelerde öğeleri ayırmak veya cümleleri belirli bir düzende ayırmak için kullanılır.
 • Soru İşareti (?): Soru cümlelerinin sonunda kullanılır.
 • Ünlem İşareti (!): Duygu veya heyecan belirtmek için kullanılır.

Tırnak İşaretleri ve Parantezler

Tırnak işaretleri ve parantezler, metnin içinde alıntılar veya ek açıklamalar yapmak için kullanılır. Tırnak işaretleri, doğrudan alıntıları veya özel bir ifadeyi belirtmek için kullanılır. Parantezler, açıklama veya ek bilgi sağlamak için metin içine eklenir.

Dil Bilgisi Kuralları

TDK Yazım Kılavuzu, dil bilgisi kurallarını da içerir. Dil bilgisi kuralları, Türkçenin yapısını anlamak ve doğru kullanmak için önemlidir. İşte bazı temel dil bilgisi kuralları:

 • İsim Tamlamaları: İsim tamlamaları, iki isim arasında anlam ilişkisi kurar. Doğru yazılması ve kullanılmasının anlaşılır bir metin için önemli olduğu unutulmamalıdır. Örneğin, “gök cismi,” “kitap kapağı.”
 • Fiil Çekimleri: Fiil çekimleri, Türkçede zaman, kişi ve sayı gibi özellikleri gösterir. Fiil çekimlerinin doğru yazılması, cümlelerin anlamını sağlamaktadır.
 • Zarf ve Sıfat Kullanımı: Zarfların ve sıfatların doğru yazımı, cümlelerin anlamını güçlendirir. Örneğin, “yavaşça,” “güzel.”

TDK Yazım Kurallarına Uygun Yazım

TDK Yazım Kılavuzu, Türkçenin standart yazımını sağlamak için güvenilir bir kaynaktır. Yazılı metinlerin TDK yazım kurallarına uygun olması, metnin doğru anlaşılması ve dilin bütünlüğünün korunması için önemlidir. Yazarken dikkat edilmesi gereken bazı temel kurallar şunlardır:

 • Doğru Yazım Alışkanlığı: Yazılı metinler oluştururken TDK Yazım Kılavuzu’nu sık sık kontrol etmek ve kurallara uygun yazım alışkanlığı kazanmak, dilin doğru kullanımını sağlar.
 • Birleşik Kelimelerin Doğru Yazımı: Birleşik kelimelerin doğru yazımı, metnin akıcılığını artırır. Kurallara uygun birleşik kelime yazımı, dilin bütünlüğünü korur.
 • Büyük Harflerin Kullanımı: Büyük harflerin doğru kullanımı, cümlelerin tutarlılığı ve metnin anlaşılabilirliği açısından kritiktir.
 • Noktalama İşaretlerinin Kullanımı: Noktalama işaretlerinin doğru kullanımı, metnin anlaşılır olmasını sağlar.
 • Dil Bilgisi Kurallarına Uygun Yazım: Dil bilgisi kurallarına uygun yazım, metnin anlamını güçlendirir ve tutarlılığını artırır.

TDK Yazım Kılavuzu’nu düzenli olarak incelemek ve yazım kurallarına uygun metinler oluşturmak, Türkçenin doğru ve tutarlı kullanılmasına katkı sağlar. Türkçenin zenginliği ve doğruluğu için TDK yazım kurallarına dikkat etmek önemlidir.

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Liyana Parker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.